Законодательные акты

Украинское законодательство

Конституция Украины

Ссылка на страницу Конституція України

Кодексы

Ссылка на страницу Кодекс України про адміністративні правопорушення

Ссылка на страницу Кримінальний кодекс України

Ссылка на страницу Кримінально-процесуальний кодекс України

Ссылка на страницу Цивільний кодекс України

Общие и специальные законы

Ссылка на страницу Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

Ссылка на страницу Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»

Ссылка на страницу Закон України «Про захист суспільної моралі»

Ссылка на страницу Закон України «Про громадські об’єднання»

Ссылка на страницу Закон України «Про інформацію»

Ссылка на страницу Закон України «Про лікарські засоби»

Ссылка на страницу Закон України «Про міліцію»

Ссылка на PDF Закон України «Про Національний комітет України з попередження катування» /проект/

Ссылка на страницу Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»

Ссылка на страницу Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права особи на перегляд судових рішень»

Ссылка на страницу Закон України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»

Ссылка на страницу Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року»

Ссылка на страницу Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД»

Ссылка на страницу Спільний наказ «Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк»

Юридическая практика

Ссылка на PDF Рішення Конституційного суду України від 28.04.2009 №9-рп/2009 «у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) підпункту 13 пункту 4 розділу I Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» (справа про допомогу по безробіттю звільненим за угодою сторін)».

Ссылка на PDF Постанова пленуму Верховного суду України від 06.11.2009 №9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними».

Ссылка на PDF Постанова пленуму Верховного суду України від 16.04.2004 №5 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх».

Ссылка на PDF Постанова пленуму Верховного суду України від 22.12.2006 №10 «Про судову практику у справах про хуліганство».

Ссылка на PDF Постанова пленуму Верховного суду України від 02.07.2004 №13 «Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів».

Ссылка на PDF Постанова пленуму Верховного суду України від 15.05.2006 №3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів».

Ссылка на PDF Постанова пленуму Верховного суду України від 03.06.2005 №7 «Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування».

Ссылка на PDF Постанова пленуму Верховного суду України від 15.05.2006 №1 «Про практику постановлення судами вироків (постанов) при розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку».

Ссылка на PDF Постанова пленуму Верховного суду України від 30.03.2007 №3 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав».

Ссылка на PDF Постанова пленуму Верховного суду України від 27.03.1992 №4 «Про судову практику у справах про згвалтування та інші статеві злочини».

Ссылка на PDF Постанова пленуму Верховного суду України від 24.12.1999 №13 «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці».

Советы, рекомендации и консультации

Ссылка на страницу Роз’яснення Міністерства Юстиції України від 03.02.2011 щодо взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства

Ссылка на PDF Сроки исковой давности по гражданскому и хозяйственному кодексам

УГРОЗА ONLINE. Пособие для МСМ по некоторым вопросам безопасности в Интернете

Ссылка на страницу ст.301 Кримінального кодексу України «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів»

Ссылка на PDF Визначення потреб чоловіків, які практикують секс з чоловіками, в основних послугах із профілактики ВІЛ/СНІДу, лікування, догляду та підтримки (Повний аналітичний звіт за результатами дослідження)

Ссылка на страницу Соблюдение прав человека — необходимое условие обеспечения общедоступности услуг для ЛГБТ

Поделиться: